Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 17/12/2019 17:11 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 14/12 - 17/12/2019

17/12/2019 17:11 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 14/12 - 17/12/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (12/12/2019) Thông báo 423/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/12/2019) Công văn 90746/CT-TTHT năm 2019 về xác định tỷ lệ thuế suất thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (25/11/2019) Quyết định 3848/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020 và sơ kết giai đoạn I (2017-2020)
4. (01/10/2019) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 60 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Đầu tư
1. (12/12/2019) Quyết định 1799/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/12/2019) Công văn 5088/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
3. (03/12/2019) Quyết định 1901/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4. (14/11/2019) Quyết định 1626/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/11/2019) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
6. (31/10/2019) Công văn 8512/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
7. (28/10/2019) Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (22/10/2019) Quyết định 3350/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
9. (10/10/2019) Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
Thương mại
1. (11/12/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
2. (04/12/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2009/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành
3. (29/11/2019) Quyết định 1706/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/11/2019) Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2020
5. (05/11/2019) Quyết định 3507/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
6. (10/10/2019) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum
7. (05/07/2019) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8. (28/04/2014) Chỉ thị 09/2014/CT-UBND về tăng cường công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Xuất nhập khẩu
1. (13/12/2019) Quyết định 3605/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/12/2019) Công văn 7620/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BGTVT quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (06/12/2019) Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng đối với Bình chứa Ni tơ lỏng để bảo quản tinh dịch động vật đông lạnh bằng nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (04/12/2019) Công văn 7562/TCHQ-TXNK năm 2019 về thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (02/12/2019) Công văn 7484/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại cầu tàu bến du thuyền dạng ghép nối (pontoon) do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (02/12/2019) Công văn 7486/TCHQ-TXNK năm 2019 về hướng dẫn trị giá hải quan hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (27/11/2019) Công văn 7382/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (25/11/2019) Công văn 14301/BTC-HQT năm 2019 về áp mã xe tải nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (11/12/2019) Quyết định 2562/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (10/12/2019) Công văn 92132/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động xóa nợ vay (gốc và lãi) của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/11/2019) Công văn 8864/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp kiến nghị về quản lý ngoại hối trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/12/2019) Công văn 5202/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
2. (12/12/2019) Công văn 5204/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế khoản thu duy tu hạ tầng khu nông nghiệp công nghệ cao do Tổng cục Thuế ban hành
3. (12/12/2019) Công văn 5205/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
4. (11/12/2019) Công văn 5178/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (11/12/2019) Công văn 5184/TCT-DNNCN năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà do Tổng cục Thuế ban hành
6. (10/12/2019) Công văn 92129/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (10/12/2019) Công văn 92140/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với dịch vụ sở hữu trí tuệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (10/12/2019) Công văn 92130/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (10/12/2019) Công văn 92131/CT-TTHT năm 2019 về kê khai và quyết toán thuế của cá nhân nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (10/12/2019) Công văn 92136/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (10/12/2019) Công văn 92137/TB-CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in và hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế tự in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (10/12/2019) Công văn 92138/CT-TTHT năm 2019 về giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (10/12/2019) Công văn 92139/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (10/12/2019) Công văn 5140/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
15. (10/12/2019) Công văn 5150/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
16. (10/12/2019) Công văn 5160/TCT-DNL năm 2019 về thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
17. (06/12/2019) Công văn 91453/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (06/12/2019) Công văn 91454/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (06/12/2019) Công văn 14834/BTC-TCT năm 2019 về xác định doanh thu và thu nhập khác do Bộ Tài chính ban hành
20. (06/12/2019) Công văn 91455/CT-TTHT năm 2019 về việc đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (06/12/2019) Công văn 91456/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (06/12/2019) Công văn 91457/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (06/12/2019) Công văn 5072/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
24. (04/12/2019) Công văn 90748/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (04/12/2019) Công văn 90750/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng Dự án thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (04/12/2019) Công văn 90747/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (04/12/2019) Công văn 5032/TCT-CS năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
28. (04/12/2019) Công văn 90751/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (03/12/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30. (29/11/2019) Công văn 4944/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
31. (29/11/2019) Công văn 4965/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cầm đồ do Tổng cục Thuế ban hành
32. (28/11/2019) Công văn 7422/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (27/11/2019) Công văn 4886/TCT-DNNCN năm 2019 về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
34. (27/11/2019) Công văn 4887/TCT-DNNCN năm 2019 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
35. (22/11/2019) Công văn 4823/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
36. (22/11/2019) Công văn 4850/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
37. (22/11/2019) Công văn 4852/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
38. (22/11/2019) Công văn 4819/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Tổng cục Thuế ban hành
39. (21/11/2019) Công văn 14175/BTC-TCT năm 2019 về xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành
40. (20/11/2019) Công văn 4767/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
41. (04/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu phí tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập do tỉnh Bình Phước ban hành
42. (13/07/2017) Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Bảo hiểm
1. (10/12/2019) Quyết định 2192/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (05/05/2009) Chỉ thị 10/2009/CT-UBND về tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Lao động - Tiền lương
1. (27/11/2019) Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (23/10/2019) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Công nghệ thông tin
1. (11/12/2019) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1285/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Ninh Bình ban hành
2. (03/12/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về Quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (20/11/2019) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (05/11/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
5. (05/11/2019) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (28/10/2019) Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2019 về Mã định danh của cơ quan nhà nước tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (18/10/2019) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2019 về tăng cường hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025
8. (11/10/2019) Kế hoạch 2640/KH-UBND năm 2019 về triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
Bất động sản
1. (06/12/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024
2. (15/10/2019) Quyết định 4220/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
3. (05/07/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục dự án có thay đổi so với Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND
Bộ máy hành chính
1. (09/12/2019) Kế hoạch 251/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
2. (06/12/2019) Quyết định 599/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ; báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (04/12/2019) Công văn 5214/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (29/11/2019) Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (22/11/2019) Quyết định 3832/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định 2820/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh đối với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
6. (22/11/2019) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
7. (22/11/2019) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định 1395/QĐ-UBND)
8. (19/11/2019) Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
9. (19/11/2019) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
10. (11/11/2019) Kế hoạch 2985/KH-UBND năm 2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (06/11/2019) Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
12. (05/11/2019) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2025
13. (24/10/2019) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (23/10/2019) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
15. (22/10/2019) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
16. (15/10/2019) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
17. (15/10/2019) Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
18. (15/10/2019) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung và bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
19. (15/10/2019) Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
20. (26/09/2019) Quyết định 2589/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, khu phố (khóm) thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
21. (05/07/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước
22. (05/07/2019) Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23. (29/03/2019) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
24. (26/02/2019) Quyết định 712/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014–2018
25. (23/01/2019) Quyết định 128/QĐ-BKHCN năm 2019 về tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ
26. (13/11/2018) Kết luận 38-KL/TW năm 2018 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
27. (16/05/2017) Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bình Dương
28. (14/04/2017) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
29. (08/10/2014) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 31/2004/QĐ-UB do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
30. (19/09/2014) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
31. (16/07/2014) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 51/2003/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
32. (23/12/2013) Quyết định 2604/QĐ-BTNMT năm 2013 về thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
33. (29/09/2009) Quyết định 2958/2009/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm do tỉnh Phú Thọ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (11/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An
2. (04/12/2019) Quyết định 1813/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC áp dụng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3. (05/07/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (05/07/2019) Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (05/07/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
6. (09/12/2011) Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Hòa Bình năm 2012
Xây dựng - Đô thị
1. (16/12/2019) Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
Giao thông - Vận tải
1. (13/12/2019) Thông báo 425/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giáo dục
1. (03/12/2019) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2019 về Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (06/11/2019) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (11/10/2019) Quyết định 4601/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 1677/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tài nguyên - Môi trường
1. (13/12/2019) Thông báo 424/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định về Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/12/2019) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2019 về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (27/11/2019) Công văn 7402/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (28/10/2019) Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 527/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đối với khu vực khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Thể thao - Y tế
1. (12/12/2019) Công văn 1438/KCB-QLCL&CĐT năm 2019 về tăng cường rà soát, chấn chỉnh và kiểm tra, giám sát thực hiện quy định quản lý hoạt động xét nghiệm do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
2. (12/12/2019) Công văn 20914/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành
3. (11/12/2019) Công văn 20787/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (06/12/2019) Quyết định 742/QĐ-QLD năm 2019 về Danh mục 06 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 104 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (07/11/2019) Quyết định 5306/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (27/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (05/11/2019) Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2024
3. (04/04/2019) Quyết định 1273/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch hoạt động năm 2019 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Lĩnh vực khác
1. (13/12/2019) Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,175

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn