Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 10/12/2019 17:13 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 07/12 - 10/12/2019

10/12/2019 17:13 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 07/12 - 10/12/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (25/11/2019) Công văn 88332/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (20/11/2019) Quyết định 3737/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND về chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
3. (14/11/2019) Công văn 86239/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/10/2019) Quyết định 3444/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo
5. (27/09/2019) Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án: "Đổi mới theo hướng giao quyền tự chủ cho tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng cơ chế tăng cường liên kết giữa Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ với các tổ chức khoa học và công nghệ và các trường Đại học, doanh nghiệp để gắn kết nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh" do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Đầu tư
1. (02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (18/11/2019) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
3. (16/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (29/10/2019) Công văn 81597/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (30/09/2019) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực do tỉnh Bắc Ninh ban hành
6. (09/09/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành
7. (03/09/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
8. (30/08/2019) Kế hoạch 507/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
9. (11/07/2019) Nghị quyết 190/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
10. (30/11/2018) Quyết định 4963/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; điều chuyển, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
11. (24/01/2018) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2018-2020”
12. (09/12/2016) Quyết định 1506/QĐ-UBND năm 2016 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum
Thương mại
1. (04/12/2019) Quyết định 1744/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/11/2019) Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh danh mục tuyến đường phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định 2091/QĐ-UBND
3. (29/10/2019) Công văn 81366/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp hàng bán bị trả lại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (25/10/2019) Quyết định 2993/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (02/11/2018) Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020
6. (26/10/2016) Kế hoạch 5308/KH-UBND năm 2016 về tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
7. (06/08/2015) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2015 về phân công nhiệm vụ quản lý, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (12/07/2013) Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện 2,5 năm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và 6 tháng đầu năm 2013; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những năm còn lại của giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành
9. (06/02/2013) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2013-2020, định hướng đến năm 2030
Xuất nhập khẩu
1. (13/08/2019) Công văn 5881/BNN-TY năm 2019 về phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định thư về việc xuất khẩu các sản phẩm sữa sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (11/12/2015) Quyết định 3987/QĐ-NHCS năm 2015 công bố thủ tục giải quyết công việc mới, được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
2. (27/10/2015) Công văn 3566/NHCS-TDNN năm 2015 thực hiện nghiệp vụ Tín dụng, Kế hoạch nguồn vốn, Kế toán do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
3. (23/03/2015) Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/12/2019) Quyết định 2889/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
2. (04/12/2019) Công văn 90806/CT-TTHT năm 2019 về nội dung trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (04/12/2019) Công văn 90807/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (03/12/2019) Công văn 7509/TCHQ-TXNK năm 2019 về ngân hàng phối hợp thu với tổng cục hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (03/12/2019) Công văn 90476/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (02/12/2019) Công văn 90157/CT-TTHT năm 2019 về chi phí hao hụt hàng hóa, chi mua quà tặng khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
7. (02/12/2019) Công văn 90158/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (02/12/2019) Công văn 90162/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (02/12/2019) Công văn 90166/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (02/12/2019) Công văn 90167/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (02/12/2019) Công văn 90274/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động bán phần mềm dạy tiếng Anh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (02/12/2019) Công văn 90275/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi bán thanh lý hàng tồn kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (02/12/2019) Công văn 90282/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (26/11/2019) Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Quốc hội ban hành
16. (25/11/2019) Công văn 88333/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (25/11/2019) Công văn 88335/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình thủy điện Xekaman 3 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (22/11/2019) Công văn 88133/CT-TTHT năm 2019 về trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (20/11/2019) Công văn 87526/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (14/11/2019) Công văn 86230/CT-TTHT năm 2019 về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (29/10/2019) Công văn 81363/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế với việc cung ứng dịch vụ ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (29/10/2019) Công văn 81364/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn đối với hoạt động phát sóng, truyền thanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (29/10/2019) Công văn 81365/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (29/10/2019) Công văn 81593/CT-TTHT năm 2019 về điều chỉnh thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (29/10/2019) Công văn 81594/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (07/05/2018) Công văn 1664/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với các đơn vị sự nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
27. (26/05/2017) Công văn 6955/BTC-CST năm 2017 hướng dẫn thực hiện Luật phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành
28. (08/04/2017) Công văn 4428/BCT-CST năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với vướng mắc về lệ phí môn bài do Bộ Tài chính ban hành
29. (23/07/2015) Quyết định 2517/QĐ-NHCS năm 2015 quy định về Chế độ chứng từ kế toán áp dụng trong hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội
Bảo hiểm
1. (11/11/2019) Thông tư 57/2019/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (08/10/2019) Công văn 3762/BHXH-CSXH năm 2019 về thực hiện tạm dừng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người bị phạt tù giam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (30/09/2010) Chỉ thị 17/2010/CT-UBND về đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Lao động - Tiền lương
1. (08/11/2019) Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2019 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (08/11/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. (27/12/2018) Quyết định 3994/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên
4. (24/10/2016) Quyết định 3307/QĐ-UBND năm 2016 quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (08/08/2016) Quyết định 2564/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Đề án Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
6. (06/07/2016) Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7. (30/05/2016) Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Công nghệ thông tin
1. (04/12/2019) Quyết định 2111/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
2. (28/11/2019) Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (31/10/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2020
4. (25/10/2019) Kế hoạch 1759/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
5. (02/08/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
6. (10/06/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7. (20/10/2014) Quyết định 1509/QĐ-BTTTT năm 2014 sửa đổi Quyết định 433/QĐ-BTTTT về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (27/11/2019) Nghị quyết 98/2019/QH14 về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia do Quốc hội ban hành
2. (26/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
3. (08/11/2016) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi
Bộ máy hành chính
1. (06/12/2019) Quyết định 2900/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
2. (06/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 14/2015/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và một phần Quy định kèm theo quyết định do tỉnh Vĩnh Long ban hành
3. (06/12/2019) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 339-KH/TU triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (02/12/2019) Kế hoạch 534/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
5. (02/12/2019) Kế hoạch 535/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
6. (02/12/2019) Công văn 10975/VPCP-QHĐP năm 2019 về đề xuất các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Phiên họp thường kỳ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (29/11/2019) Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
8. (27/11/2019) Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
9. (27/11/2019) Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do Quốc hội ban hành
10. (27/11/2019) Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
11. (26/11/2019) Quyết định 5012/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính đặc thù mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
12. (26/11/2019) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (25/11/2019) Quyết định 2991/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
14. (22/11/2019) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2020
15. (21/11/2019) Công văn 199/HĐND-VP năm 2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khóa II
16. (21/11/2019) Nghị quyết 813/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
17. (21/11/2019) Nghị quyết 814/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
18. (21/11/2019) Nghị quyết 815/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (21/11/2019) Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
20. (21/11/2019) Nghị quyết 817/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
21. (21/11/2019) Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
22. (21/11/2019) Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
23. (19/11/2019) Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong Quyết định văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 15 tháng 10 năm 2019
24. (18/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
25. (18/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
26. (18/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
27. (15/11/2019) Quyết định 218/QĐ-BCĐLSCPVN năm 2019 về sửa đổi Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 55/QĐ-BCĐLSCPVN do Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2015 ban hành
28. (15/11/2019) Quyết định 4796/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
29. (15/11/2019) Quyết định 4809/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
30. (11/11/2019) Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
31. (04/11/2019) Quyết định 3614/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
32. (29/10/2019) Quyết định 3026/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
33. (28/10/2019) Kế hoạch 3795/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “không còn nạn đói” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
34. (24/10/2019) Quyết định 2896/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Bộ chỉ số cải cách hành chính tại Quyết định 3009/QĐ-UBND về Bộ chỉ số cải cách hành chính và Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
35. (17/10/2019) Quyết định 2921/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
36. (17/10/2019) Quyết định 1954/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ tại Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
37. (13/10/2019) Quyết định 3166/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
38. (08/10/2019) Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Thái Bình
39. (30/09/2019) Quyết định 2735/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
40. (26/09/2019) Quyết định 2701/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
41. (26/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
42. (26/09/2019) Quyết định 2702/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
43. (23/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
44. (22/08/2019) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Nam Định ban hành
45. (19/08/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
46. (19/08/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế
47. (05/08/2019) Quyết định 1876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
48. (22/07/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành
49. (07/06/2019) Quyết định 1057/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
50. (06/06/2019) Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
51. (05/06/2019) Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
52. (30/01/2019) Quyết định 274/QĐ-UBND về kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định
53. (19/11/2018) Quyết định 3519/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
54. (29/12/2017) Quyết định 3669/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
55. (29/11/2017) Quyết định 2816/QĐ-BNV năm 2017 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do Bộ Nội vụ ban hành
56. (16/10/2017) Quyết định 2922/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020
57. (02/10/2017) Quyết định 2614/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương
58. (23/11/2016) Quyết định 4297/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
59. (24/10/2016) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
60. (02/08/2016) Kế hoạch 6685/KH-UBND năm 2016 triển khai Quyết định 1235/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Đồng Nai
61. (15/07/2016) Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
62. (30/05/2016) Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
63. (14/01/2016) Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
64. (31/12/2015) Quyết định 2077/QĐ-BNV năm 2015 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nội vụ ban hành
65. (17/11/2015) Công văn 3751/NHCS-TDNN năm 2015 về thay đổi Chứng minh nhân dân từ 9 số sang 12 số do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành2
66. (29/01/2015) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
67. (26/08/2014) Quyết định 1087/QĐ-LĐTBXH năm 2014 về biểu mẫu báo cáo số liệu hàng năm về công tác người cao tuổi các cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
68. (22/11/2013) Quyết định 307-QĐ/BCSĐ năm 2013 quy định về phân cấp quản lý chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Giao thông vận tải
69. (02/07/2013) Quyết định 599/QĐHC-CTUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
70. (06/12/2012) Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án "Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2015"
71. (15/08/2011) Quyết định 25/2011/QĐ-UBND về Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ năm 2011-2015
72. (07/12/2010) Chỉ thị 19/2010/CT-UBND về chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ do tỉnh Bắc Kạn ban hành
73. (26/11/2010) Quy định 338-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành
74. (22/11/2010) Quyết định 36/2010/QĐ-UBND về đính chính văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Thái Nguyên ban hành
75. (29/07/2010) Chỉ thị 09/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Gia Lai ban hành
76. (30/06/2010) Quyết định 939/QĐ-BTTTT năm 2010 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
77. (12/01/2010) Quyết định 02/2010/QĐ-UBND quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện do tỉnh Gia Lai ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (11/07/2019) Nghị quyết 194/NQ-HĐND năm 2019 về hỗ trợ kinh phí chi thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Tài chính nhà nước
1. (28/11/2019) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (28/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
3. (25/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (28/10/2019) Quyết định 3519/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (06/12/2013) Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Tây Ninh ban hành
6. (05/10/2012) Quyết định 1455/QĐ-UBND năm 2012 quy định về nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông do tỉnh Hà Nam ban hành
7. (17/02/2012) Chương trình hành động 387/CTHĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
8. (09/12/2011) Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011-2015
Xây dựng - Đô thị
1. (06/12/2019) Công văn 11161/VPCP-CN năm 2019 về dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/12/2019) Công văn 11100/VPCP-CN năm 2019 về triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
4. (19/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (31/10/2019) Thông tư 52/2019/TT-BCA về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với “Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
6. (24/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về đấu nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
7. (12/02/2015) Quyết định 210/QĐ-BXD năm 2015 về công nhận thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (09/12/2019) Công điện 1658/CĐ-TTg năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/08/2018) Quyết định 1888/QĐ-BGTVT năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định, liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (12/04/2013) Kế hoạch 1803/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Giáo dục
1. (05/12/2019) Công văn 1519/QLCL-QLVBCC năm 2019 về thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành
2. (29/11/2019) Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 tỉnh Ninh Bình
3. (22/11/2019) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2019 về tổ chức biên soạn, thẩm định và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới do tỉnh Hòa Bình ban hành
4. (26/08/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (11/07/2019) Kế hoạch 404/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do tỉnh Bắc Kạn ban hành
6. (26/09/2013) Quyết định 1582/2013/QĐ-UBND quy định về điều kiện xác định học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Tài nguyên - Môi trường
1. (03/12/2019) Quyết định 1743/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (19/11/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tổ chức ra quân làm thủy lợi và tăng cường giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
4. (16/11/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (11/11/2019) Kế hoạch 5244/KH-UBND năm 2019 thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6. (11/09/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7. (30/12/2015) Quyết định 45/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (10/12/2010) Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND7 về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015
Thể thao - Y tế
1. (04/12/2019) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2025
2. (28/11/2019) Quyết định 5042/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án "Thí điểm sàng lọc ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025"
3. (22/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (20/11/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân do tỉnh Quảng Trị ban hành
5. (04/11/2019) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tập trung chỉ đạo thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái đàn lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Quyền dân sự
1. (19/11/2019) Quyết định 2044/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
2. (19/11/2019) Quyết định 2045/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 65 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An do Chủ tịch nước ban hành
3. (19/11/2019) Quyết định 2046/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông La Chí Ninh do Chủ tịch nước ban hành
4. (18/11/2019) Quyết định 2042/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
5. (18/11/2019) Quyết định 2037/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Jan Hamza do Chủ tịch nước ban hành
6. (18/11/2019) Quyết định 2025/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kang Kyu Huyn Quân do Chủ tịch nước ban hành
7. (18/11/2019) Quyết định 2038/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Bùi Mai Diệu Linh do Chủ tịch nước ban hành
8. (18/11/2019) Quyết định 2039/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
9. (18/11/2019) Quyết định 2040/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
10. (18/11/2019) Quyết định 2041/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 41 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
11. (15/11/2019) Quyết định 4476/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2022
12. (31/10/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (21/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng điểm chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. (20/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý di tích, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3. (15/11/2019) Quyết định 219/QĐ-BCĐLSCPVN năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 35/QĐ-BCĐLSCPVN
4. (28/08/2018) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2018 về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (18/12/2017) Quyết định 3769/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt 2-2017)
Lĩnh vực khác
1. (18/11/2019) Quyết định 3461/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Máy nông nghiệp do Bộ tưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (08/10/2019) Quyết định 2937/QĐ-BKHCN năm 2019 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Chất lượng nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (08/10/2019) Quyết định 2941/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (25/01/2017) Quyết định 02/QĐ-ĐTĐL năm 2017 về Quy trình phối hợp xác nhận sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn