Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 27/11/2019 08:03 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 23/11 - 26/11/2019

27/11/2019 08:03 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 23/11 - 26/11/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (15/11/2019) Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (12/11/2019) Công văn 10327/VPCP-ĐMDN năm 2019 về niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/10/2019) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (02/10/2019) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (27/09/2019) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
6. (25/09/2019) Công văn 8633/VPCP-DMDN năm 2019 về đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đất đai, liên quan đến việc cổ phần hóa, thoái vốn do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (24/09/2019) Kế hoạch 4362/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do tỉnh Phú Thọ ban hành
8. (19/09/2019) Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2019 về khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
9. (13/09/2019) Kế hoạch 2708/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
10. (14/06/2019) Công văn 4055/BKHĐT-PTDN năm 2019 về khung hướng dẫn xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề xuất nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (26/02/2019) Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/2019/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 tỉnh Nam Định
Đầu tư
1. (22/11/2019) Thông báo 402/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/11/2019) Công văn 10636/VPCP-CN năm 2019 về đầu tư phát triển cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/11/2019) Công văn 1563/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (11/11/2019) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (11/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (16/10/2019) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
7. (17/09/2019) Kế hoạch 6710/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về hướng dẫn địa phương điều chỉnh Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (13/09/2019) Công văn 6631/BKHĐT-KTDV năm 2019 về đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (12/09/2019) Công văn 8649/BGTVT-KHĐT năm 2019 về phối hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (05/09/2019) Công văn 6520/BNN-KH năm 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (11/07/2019) Công văn 4952/BCT-PVTM năm 2019 về triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ do Bộ Công thương ban hành
Thương mại
1. (11/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định thực hiện Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
2. (15/08/2019) Quyết định 2256/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án “Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo” do tỉnh Thái Bình ban hành
3. (11/07/2019) Kế hoạch 3143/KH-UBND năm 2019 về khuyến công năm 2019-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
4. (11/07/2019) Kế hoạch 3144/KH-UBND năm 2019 về phát triển thương mại, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại năm 2019-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
5. (23/05/2018) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kết luận 13-KL/TU về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU và Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng trong giai đoạn 2018-2020
Xuất nhập khẩu
1. (31/10/2019) Công văn 4443/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/08/2019) Công văn 7846/VPCP-KTTH năm 2019 về giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (21/11/2019) Công văn 10670/VPCP-CN năm 2019 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/11/2019) Nghị định 92/2019/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020
3. (07/11/2019) Công văn 84145/CT-TTHT năm 2019 về kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (07/11/2019) Công văn 84149/CT-TTHT năm 2019 xử lý vướng mắc sau kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Ngọc Thanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (07/11/2019) Công văn 84150/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (07/11/2019) Công văn 84141/CT-TTHT năm 2019 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (04/11/2019) Công văn 4491/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (31/10/2019) Công văn 4438/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (31/10/2019) Công văn 4444/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (31/10/2019) Công văn 4445/TCT-CS năm 2019 về mất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
11. (31/10/2019) Công văn 4448/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
12. (30/10/2019) Công văn 4425/TCT-DNNCN năm 2019 về doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản do Tổng cục Thuế ban hành
13. (28/10/2019) Công văn 4377/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
14. (28/10/2019) Công văn 4382/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn và thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
15. (10/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
16. (29/06/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà xây dựng mới và bảng tính tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Bảo hiểm
1. (21/11/2019) Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/11/2019) Công văn 4295/BHXH-CSYT năm 2019 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (11/10/2019) Quyết định 2202/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
4. (03/07/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Kế toán - Kiểm toán
1. (16/10/2019) Công văn 12344/BTC-KBNN năm 2019 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (07/10/2019) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
2. (03/10/2019) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2019 về giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2020
3. (29/12/2017) Công văn 498/ATLĐ-CSBHLD năm 2017 về tháo gỡ vướng mắc về công việc chế biến thủy sản đông lạnh bị xếp vào nhóm nghề nặng nhọc độc hại do Cục An toàn lao động ban hành
Công nghệ thông tin
1. (11/11/2019) Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/11/2019) Công văn 8409/BNN-KHCN năm 2019 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN4.0 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (07/11/2019) Kế hoạch 339/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
4. (06/11/2019) Kế hoạch 336/KH-UBND năm 2019 về triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
5. (01/11/2019) Công văn 4118/BHXH-GĐB năm 2019 về đảm bảo chất lượng dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (21/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên
7. (21/10/2019) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2020
8. (08/10/2019) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
9. (04/09/2019) Kế hoạch 2607/KH-UBND năm 2019 về triển khai thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (06/08/2019) Quyết định 1222/QĐ-BTTTT năm 2019 về phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Kon Tum do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
11. (30/08/2018) Quyết định 3296/QĐ-BGDĐT năm 2018 về phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Bất động sản
1. (21/11/2019) Công văn 10669/VPCP-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/11/2019) Công văn 1567/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/11/2019) Công văn 1568/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (20/11/2019) Công văn 1560/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (20/11/2019) Công văn 1562/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (14/11/2019) Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành
7. (08/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 29/2015/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (20/09/2019) Kế hoạch 2783/KH-UBND năm 2019 về rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 do tỉnh Điện Biên ban hành
9. (22/05/2019) Công văn 2349/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (30/01/2019) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Dịch vụ pháp lý
1. (21/10/2019) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2019 về phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2. (15/10/2019) Kế hoạch 214/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do tỉnh Sơn La ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (31/10/2019) Công văn 3490/BKHCN-SHTT năm 2019 về thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (18/11/2019) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (18/11/2019) Công văn 1429/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn và việc thực hiện chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (14/11/2019) Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
4. (14/11/2019) Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Yên Bái
5. (14/11/2019) Quyết định 2749/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
6. (12/11/2019) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
7. (11/11/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
8. (08/11/2019) Quy định 208-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
9. (05/11/2019) Quyết định 2639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
10. (31/10/2019) Kế hoạch 222/KH-UBND về đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
11. (24/10/2019) Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã tỉnh Yên Bái
12. (24/10/2019) Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
13. (22/10/2019) Kế hoạch 220/KH-UBND thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2025”
14. (21/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
15. (21/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên
16. (18/10/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (16/10/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp
18. (16/10/2019) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Cà Mau ban hành
19. (16/10/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (12/10/2019) Công văn 9329/VPCP-KSTT năm 2019 về thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
21. (10/10/2019) Kế hoạch 212/KH-UBND về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2019 và năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
22. (08/10/2019) Kế hoạch 2922/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ" giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
23. (02/10/2019) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
24. (30/09/2019) Kế hoạch 2850/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
25. (25/09/2019) Công văn 8626/VPCP-NC năm 2019 về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (19/09/2019) Kế hoạch 294/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Lào Cai ban hành
27. (18/09/2019) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
28. (17/09/2019) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Yên Bái ban hành
29. (17/09/2019) Kế hoạch 2727/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Điện Biên ban hành
30. (17/09/2019) Kế hoạch 292/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt) do tỉnh Lào Cai ban hành
31. (13/09/2019) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Kết luận 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Cà Mau ban hành
32. (09/09/2019) Kế hoạch 4468/KH-UBND về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành
33. (05/09/2019) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La
34. (22/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
35. (14/08/2019) Kế hoạch 4006/KH-UBND năm 2019 về thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh Bến Tre và những năm tiếp theo
36. (08/08/2019) Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
37. (01/08/2019) Công văn 865/UBDT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
38. (16/05/2019) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Yên Bái
39. (14/05/2019) Quyết định 801/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
40. (29/05/2018) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
41. (14/03/2018) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
Vi phạm hành chính
1. (07/10/2019) Kế hoạch 3480/KH-UBND năm 2019 về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020
Thủ tục Tố tụng
1. (21/11/2019) Thông tư 06/2019/TT-BTP quy định về Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Tài chính nhà nước
1. (21/11/2019) Chỉ thị 101/CT-BQP năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng
2. (18/11/2019) Quyết định 2893/QĐ-BTP bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp
3. (08/11/2019) Công văn 4760/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (09/10/2019) Công văn 12058/BTC-ĐT năm 2019 về đề xuất giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
5. (02/10/2019) Công văn 11753/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
6. (26/09/2019) Công văn 11456/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành
7. (09/09/2019) Công văn 10536/BTC-NSNN năm 2019 về hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
8. (18/03/2019) Công văn 1052/BGDĐT-KHTC năm 2019 về thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (21/11/2019) Thông báo 401/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết về cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/11/2019) Quyết định 4965/QĐ-UBND năm 2019 về cập nhật, sửa đổi Quyết định 5087/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, đợt 2
3. (13/11/2019) Công văn 8502/BNN-TCTL năm 2019 xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời trong hồ chứa thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (07/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (15/10/2019) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau năm 2020
6. (15/10/2019) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Cà Mau ban hành
7. (04/10/2019) Kế hoạch 4519/KH-UBND năm 2019 về thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
8. (04/06/2018) Quyết định 1820/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Giao thông - Vận tải
1. (24/09/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giáo dục
1. (21/11/2019) Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT năm 2019 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (12/11/2019) Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (28/10/2019) Kế hoạch 2462/KH-UBND năm 2019 về mở lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020
4. (24/10/2019) Kế hoạch 325/KH-UBND năm 2019 về đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục, đào tạo do tỉnh Lào Cai ban hành
5. (02/10/2019) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác xã hội trong trường học giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
6. (20/09/2019) Kế hoạch 4323/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Phú Thọ ban hành
7. (10/09/2019) Kế hoạch 4498/KH-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn năm 2017-2025” do tỉnh Bến Tre ban hành
8. (19/04/2019) Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
9. (28/12/2018) Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (20/11/2019) Công văn 6137/BTNMT-TCMT về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (19/11/2019) Kế hoạch 1315/KH-BYT năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (18/11/2019) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
4. (15/11/2019) Công văn 6045/BTNMT-KHCN về triển khai nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ năm 2019 theo quy định của pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (13/11/2019) Quyết định 1612/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (13/11/2019) Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT năm 2019 về phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (05/11/2019) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8. (30/10/2019) Công văn 8145/BNN-TCTL năm 2019 về xây dựng Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (25/10/2019) Công văn 8032/BNN-TCTL năm 2019 về báo cáo định kỳ công tác nước sạch nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (09/10/2019) Công văn 7533/BNN-TCLN năm 2019 về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (09/10/2019) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2019 về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (23/09/2019) Kế hoạch 4741/KH-UBND năm 2019 về phòng chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13. (18/09/2019) Công văn 6862/BNN-TCTS năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (14/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15. (29/07/2019) Kế hoạch 3098/KH-UBND năm 2019 về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2021
16. (17/05/2019) Quyết định 503/QĐ-UBND về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thể thao - Y tế
1. (22/11/2019) Công văn 19760/QLD-GT năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý dược ban hành
2. (21/11/2019) Công văn 19671/QLD-ĐK năm 2019 về tai biến sau khi sử dụng thuốc Bupivacaine WPW spinal 0,5% Heavy do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (21/11/2019) Công văn 19677/QLD-ĐK năm 2019 về cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp trực tiếp bằng bản giấy vào hệ thống trực tuyến do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (19/11/2019) Công văn 19527/QLD-CL năm 2019 về công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Hồ sơ giải trình đạt yêu cầu) do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (19/11/2019) Công văn 19528/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ giải trình cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (18/11/2019) Công văn 19500/QLD-CL năm 2019 công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 5) do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (13/11/2019) Công văn 10382/VPCP-KGVX năm 2019 về thực hiện Kết luận phiên họp giải trình về chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (12/11/2019) Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
9. (07/11/2019) Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về thực hiện công bố hợp quy thức ăn, hóa chất và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do Tổng cục Thủy sản ban hành
10. (01/11/2019) Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (01/11/2019) Kế hoạch 2506/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và loại trừ sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lai Châu ban hành
12. (16/10/2019) Công văn 3104/BCA-C04 về tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2019 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2020 do Bộ Công an ban hành
13. (09/10/2019) Công văn 9175/VPCP-KGVX năm 2019 về triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (16/07/2019) Công văn 4981/BNN-TY năm 2019 về triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (13/06/2019) Công văn 9222/QLD-CL năm 2019 về xử lý thuốc Clavophynamox không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (07/03/2019) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2019 về chi tiết, hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17. (26/06/2018) Công văn 11869/QLD-KD năm 2018 về tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin do Cục Quản lý Dược ban hành
Quyền dân sự
1. (20/11/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (08/10/2019) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do tỉnh Sơn La ban hành
3. (13/08/2019) Công văn 840/HTQTCT-HT năm 2019 về cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (20/11/2019) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (31/10/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người có uy tín; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3. (29/10/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
4. (22/10/2019) Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2019 về điều chỉnh Kế hoạch 109/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
5. (02/10/2019) Kế hoạch 2878/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025
6. (13/09/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
7. (19/08/2019) Kế hoạch 2852/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm học 2019-2020
8. (05/08/2019) Kế hoạch 3313/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo
9. (18/04/2018) Kế hoạch 544/KH-UBND năm 2018 về triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành
Lĩnh vực khác
1. (12/11/2019) Thông tư 78/2019/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn