Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

xuất nhập khẩu

  • Hướng dẫn nghiệp vụ giám sát hải quan 08:04 | 22/04/2014
  • Nhằm đảm bảo công tác giám sát hải quan khi áp dụng hải quan điện tử, ngày 18/4/2014 Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn số 4177/TCHQ-VNACCS hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC.
  • Hướng dẫn về hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ CFS 10:11 | 13/03/2014
  • Khi làm thủ tục quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế để có cơ sở chứng minh hàng hóa đã xuất khẩu, chủ hàng/người khai hải quan phải nộp Bảng kê hàng hóa chuyển cửa khẩu từ CFS ra cửa khẩu xuất có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất.
  • Thủ tục nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu 08:34 | 17/02/2014
  • Từ ngày 20/02, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học, thương nhân có nhu cầu nghiên cứu phát triển sản phẩm khi nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu phải xin phép Bộ Công Thương với hồ sơ như sau:
  • Thông tư 128/2013/TT-BTC nới lỏng thủ tục hải quan 16:45 | 27/09/2013
  • TVPL – Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC nhằm hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan… thay thế cho các quy định cũ tại Thông tư 194/2010/TT-BTC

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn