Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

xuất nhập khẩu

  • Siết kiểm tra hàng XK để tránh gian lận hoàn thuế GTGT 15:03 | 02/07/2019
  • Nhận được phản ảnh về tình hình gian lận hoàn thuế GTGT thông qua hoạt động XK hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Campuchia, Tổng cục Hải quan vừa có yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa tình ...
  • DN được tham gia đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường 09:56 | 04/06/2019
  • Theo các quy định hiện hành, mặt hàng đường chỉ có hạn ngạch thuế quan chung theo cam kết của Việt Nam trong WTO. Từ năm 2016 đến nay việc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được thực hiện theo phương thức đấu giá.
  • Chi nhánh của DN chế xuất có được quyền XNK? 08:30 | 28/03/2019
  • Trong quá trình xử lý chính sách thuế đối với hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan đang gặp vướng liên quan đến hàng hóa NK theo quyền XK, quyền NK của DN chế xuất, nội dung này đang được Tổng cục Hải quan trưng cầu ý kiến của Bộ Công Thương.
  • Không hoàn thuế hàng hóa XNK tại chỗ giữa 2 DN trong nước 09:50 | 05/01/2019
  • Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương xử lý vướng mắc về việc miễn thuế, hoàn thuế hàng NK để sản xuất hàng XK, hàng gia công theo loại hình XK tại chỗ. Theo đó, trường hợp sản phẩm XNK tại chỗ giữa 2 DN trong nước thì không đủ ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn