Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

xuất nhập khẩu

  • Tháo gỡ khó khăn về phân tích, phân loại hàng hóa 10:30 | 17/02/2020
  • Thời gian qua, Tổng cục Hai quan ghi nhận nhiều ý kiến của doanh nghiệp (DN) về vấn đề phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK). Để tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, XNK của DN, Tổng cục Hải quan đã nhanh chóng tháo ...
  • Giải đáp nhiều vướng mắc về trị giá hải quan 09:33 | 18/01/2020
  • Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được các vướng mắc của các đơn vị hải quan địa phương cũng như của DN nêu về trị giá hải quan. Để hướng dẫn cụ thể và tạo điều kiện tối đa cho hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị hải quan địa phương và hoạt động ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn