Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

xác định tuổi

  • Hiểu thế nào cho đúng về từ, từ đủ, dưới, chưa đủ tuổi 10:26 | 21/09/2019
  • Hiện nay, trong hệ thống pháp luật Việt Nam việc xác định độ tuổi để áp dụng pháp luật được thực hiện cụ thể theo từng ngành luật. Mỗi ngành luật có thể có quy định khác nhau, nhưng khái niệm và cách xác định độ tuổi hầu như giống nhau. Trong đó, có ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn