Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

viên chức

  • Sẽ bỏ chế độ 'viên chức suốt đời' từ năm 2020 15:50 | 17/04/2019
  • Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức đề nghị bỏ chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của viên chức để khắc phục tình trạng tâm lý viên chức suốt đời.
  • Hàng loạt quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức 08:32 | 06/02/2019
  • Từ năm 2019, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên sẽ có đổi mới cả về nội dung, hình thức và quy trình nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công tác cán bộ.
  • Năm 2019, cấm phân biệt ĐH chính quy với tại chức trong tuyển dụng 17:18 | 17/01/2019
  • Nội dung này đã được quy định chính thực tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn