Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

vị trí việc làm

  • Cách xác định vị trí việc làm cho công chức 10:58 | 26/04/2013
  • Căn cứ vào văn bản của cơ quan có thẩm quyền, tính chất, đặc điểm công việc, mức độ hiện đại hóa công sở… các cơ quan sẽ tiến hành xác định danh mục vị trí việc làm của công chức trong cơ quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn