Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

văn bản hành chính

  • Đề xuất bãi bỏ 10 loại văn bản hành chính 09:18 | 20/08/2019
  • Bộ Nội vụ vừa công bố Dự thảo Nghị định về công tác Văn thư, trong đó đề xuất nhiều nội dung mới quan trọng về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn