Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

tin giản biên chế

  • Giảm biên chế, tiết kiệm được 6.000 tỉ đồng 09:08 | 23/04/2020
  • Trong báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, Chính phủ cho biết từ 2015 đến cuối năm ngoái, số công chức được tinh giản là 10.047 người. Riêng năm 2019, ngân sách đã tiết kiệm 6.000 tỉ đồng nhờ giảm biên chế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn