Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Giảm 30% thuế TNDN đối với một số doanh nghiệp 10:37 | 10/07/2020
  • Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác . Theo đó, giảm 30% số thuế ...
  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có phải khai thuế TNDN? 17:09 | 06/01/2020
  • Theo quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh ...
  • Điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 16:32 | 11/12/2019
  • Công ty của bà Kha Thị Bảo Trâm là công ty TNHH một thành viên, thành lập tháng 9/2018, tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính ...
  • Giảm thuế - giảm gánh nặng cho doanh nghiệp 11:21 | 05/08/2019
  • Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc áp dụng một số chính sách ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn