Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thuế thu nhập cá nhân

  • Cải cách thuế: Khi Việt Nam còn “một mình một sân” 15:29 | 20/11/2014
  • Những kết quả từ các cuộc khảo sát về chính sách thuế hiện hành tại Việt Nam, được tổ chức Action Aid và Hội Tư vấn thuế Việt Nam thực hiện, đã đưa tới những gợi mở quan trọng trong việc hoàn thiện các chính sách thuế trong thời gian tới.
  • Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định đến 30% 07:54 | 28/08/2013
  • Từ ngày 1/1/2014, cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ sẽ bị ấn định tỷ lệ thu nhập chịu thuế theo ngành, nghề sản xuất, kinh doanh như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn