Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thuế thu nhập cá nhân

  • 06 khoản tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN 10:22 | 26/08/2020
  • Căn cứ quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC thì thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập NLĐ nhận được từ người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), bao gồm:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn