Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thuế giá trị gia tăng

  • Giải đáp vướng mắc về thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp 08:41 | 10/02/2020
  • Để các DN nhanh chóng nắm bắt kịp thời các quy định về thuế giá trị gia tăng, ngay sau khi nhận được thắc mắc của DN gửi đến, Tổng cục Hải quan đã chủ động tháo gỡ nhằm giúp cho hoạt động kinh doanh, sản xuất, XNK của DN được thông suốt.
  • Đã hợp nhất tất cả Thông tư về thuế GTGT vào 01 văn bản 10:16 | 10/11/2016
  • Nhằm giúp thành viên thuận tiện trong việc theo dõi, áp dụng pháp luật về thuế giá trị gia tăng, nay THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hợp nhất tất cả các Thông tư về thuế giá trị gia tăng vào 01 văn bản. File Word của văn bản hợp nhất và các Thông tư hướng dẫn ...
  • Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB 08:18 | 14/09/2016
  • Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa ...
  • Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi nhiều quy định về thuế 09:11 | 30/07/2016
  • Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế . Toàn văn File PDF của ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn