Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

thanh tra thuế

  • Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế 15:19 | 24/06/2019
  • Tổng cục Thuế vừa quán triệt các cục thuế phải tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong công tác thanh tra, kiểm tra.
  • Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra thuế 07:42 | 17/06/2019
  • Để hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế được giao trong năm 2019, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện ...
  • Quy định về thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế 08:52 | 09/07/2015
  • Chánh Thanh tra Bộ Tài chính sẽ quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kết luận thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn