Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thủ tục hành chính

  • Bước tiến mới trong cắt giảm thủ tục quản lý chuyên ngành 14:55 | 13/11/2018
  • Theo kế hoạch, các bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa XNK phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 28 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 6 nghị định, 1 quyết định và 21 thông tư) để đơn giản, cắt giảm ...
  • “Số hóa” 87 thủ tục hành chính ngành GTVT 10:25 | 08/08/2018
  • Dự kiến từ 1/11/2018, Bộ GTVT sẽ hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng và cung cấp thủ tục hành chính (TTHC), tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.
  • Không dùng từ ngữ, câu chữ tạo kẽ hở trong cắt giảm TTHC 17:18 | 09/03/2018
  • Chủ trì hội nghị của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh về vai trò tham mưu của Hội đồng để trong quá trình cắt giảm TTHC không có việc dùng từ ngữ, câu chữ tạo ra kẽ hở trong quá ...
  • Đơn giản hóa TTHC 15 lĩnh vực ngành tư pháp 08:03 | 06/07/2017
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn