Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thủ tục hành chính

  • Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 9/12 13:54 | 07/12/2019
  • Sáng 7/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và cho biết Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 9/12/2019.
  • Bổ sung 06 thủ tục hành chính mới lĩnh vực môi trường 15:51 | 04/11/2019
  • Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng ...
  • 36 TTHC được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã 08:03 | 09/10/2019
  • Ngày 07/10/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn