Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

thủ tục hành chính

  • Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính trong ngành Tài chính 16:30 | 19/02/2020
  • Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.
  • Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính về hải quan 10:18 | 14/01/2020
  • Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính (TTHC) giữa cơ quan Hải quan với cá nhân tổ chức, giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan hành chính có liên quan và trong nội bộ Ngành.
  • Đến cuối năm 2020, sẽ cắt giảm 25% TTHC lĩnh vực chi trả BHXH 09:07 | 06/01/2020
  • Đây là mục tiêu đặt ra tại Quyết định 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 phê duyệt Đề án: "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan".
  • Công bố TTHC sửa đổi, bị bãi bỏ trong hoạt động ngân hàng 15:41 | 18/12/2019
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn