Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

tổng bí thư

  • Điều kiện để đảng viên trở thành Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 11:28 | 22/07/2020
  • Theo Quy định hiện hành về Khung Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị quản lý tại Quy định 214-QĐ/TW , đảng viên được bầu vào vị trí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cần có các phẩm chất, năng ...
  • Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư về công tác kiểm tra của Đảng 07:57 | 25/02/2017
  • Ngày 24/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu toàn ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn