Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

tập sự hành nghề Luật sư

  • 13:56 | 19/07/2012
  • Để nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư (LS), Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) quy định cho phép người tập sự được giúp luật sư (LS) hướng dẫn thực hiện một số công việc khi được khách hàng đồng ý, nhưng không được bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn