Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

tài chính

  • Chính sách thuế với hàng hóa NK của công ty cho thuê tài chính 14:44 | 02/03/2019
  • Trường hợp công ty cho thuê tài chính NK hàng hoá từ nước ngoài đưa thẳng, trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13) thuê tài chính và chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thì ...
  • Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 13:47 | 26/12/2018
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Giao ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn