Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

quy chuẩn

  • Sửa đổi quy chuẩn về xăng 15:08 | 24/11/2014
  • Tháng 10 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Theo đó:
  • Quy chuẩn mới về kiểm dịch, bảo vệ thực vật 14:03 | 23/06/2014
  • Ngày 05/06/2014 Bộ NNPTNT đã ban hành Thông tư 16/2014/TT-BNNPTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật, trong đó có một số quy chuẩn có nội dung nổi bật như :
  • Hướng dẫn mới về quảng cáo ngoài trời 10:02 | 22/11/2013
  • Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật số 17:2013/BXD về thiết kế, xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BXD.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn