Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

quỹ bảo trì đường bộ

  • Không lưu hành xe ô tô không phù hợp 16:53 | 28/02/2013
  • Từ nay đến năm 2020, sẽ hạn chế dần và tiến tới không lưu hành các phương tiện xe ô tô không phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông.
  • Sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ như thế nào? 13:38 | 04/01/2013
  • Sau khi trích phần chi cho đơn vị tổ chức thu phí, số tiền phí bảo trì đường bộ của xe ô tô sẽ được phân chia cho Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương và địa phương theo tỉ lệ 65% và 35%.
  • 11:39 | 20/03/2012
  • TT - Phí giao thông hiện nay được thu dựa trên cơ sở của pháp lệnh phí và lệ phí. Tuy nhiên, do địa phương nào cũng có thể đặt ra các loại phí, dẫn tới tình trạng người dân phải đóng quá nhiều, thậm chí có tình trạng phí chồng lên phí.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn