Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

người lao động

  • Khoản chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế? 07:45 | 11/03/2019
  • Năm 2015, Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành chi một số khoản phúc lợi cho người lao động trực tiếp bằng tiền mặt. Khoản chi này được quy định trong Quy chế của Công ty, khi chi có các chứng từ đầy đủ. Vậy, các khoản chi phí này có được tính là chi phí ...
  • Đối thoại với người lao động: Cần thiết nhưng cần điều chỉnh 09:59 | 20/10/2017
  • Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH BB&NU (TP.HCM) đề nghị có hướng dẫn cụ thể quy định về đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và nội dung chi tiết của hợp đồng lao động để doanh nghiệp có điều kiện thực hiện ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn