Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

người lao động

  • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của người lao động 09:24 | 17/08/2019
  • Tổng công ty của bà Đào Huyền Trang có trụ sở chính tại TPHCM. Tổng giám đốc có văn bản ủy quyền giám đốc chi nhánh tại tỉnh Quảng Bình giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Nghị định số 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
  • Thủ tục báo giảm BHXH khi người lao động nghỉ việc 08:20 | 23/04/2019
  • Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
  • Quy định về tổ chức họp xử lý kỷ luật người lao động 17:20 | 28/03/2019
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí thời điểm tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho phù hợp sau khi có sự xác nhận tham dự cuộc họp của các thành phần liên quan trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.
  • Thời hạn cho vay ưu đãi với NLĐ có thể lên đến 10 năm 16:05 | 15/03/2019
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, trong đó đề xuất nâng thời hạn cho vay vốn ưu đãi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn