Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

người lao động

  • Giải đáp một số thắc mắc về chế độ thai sản 09:34 | 03/12/2019
  • Trợ cấp thai sản được chuyển trả cho doanh nghiệp hay người lao động? Có được giải quyết chế độ thai sản trong thời gian nghỉ phép năm? Trợ cấp thai sản có phụ thuộc vào đóng BHXH liên tục hay gián đoạn? Có làm bổ sung chế độ thai sản được không?... ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn