Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

nâng mức giảm trừ gia cảnh

  • Sẽ sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh 10:01 | 28/08/2019
  • Tổng cục Thuế đã báo cáo với Bộ Tài chính về việc xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là người làm công ăn lương, bởi biến động giá đã vượt 20%. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cũng không ảnh hưởng đến số thu ngân sách.
  • Tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng Thuế TNCN mới 09:08 | 17/05/2013
  • Luật thuế TNCN được nhiều nước trên thế giới coi là” Luật Thuế Vua”, “Luật Thuế Nữ hoàng” vì Luật này khi đi vào cuộc sống tác động đến rất nhiều đối tượng trong xã hội về nhiều mặt. Để phát huy hiệu quả, cần có các hướng dẫn rõ ràng minh bạch, cụ ...
  • Áp dụng thuế TNCN có lợi cho dân 16:01 | 06/11/2012
  • Nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng, vấn đề là áp dụng vào ngày 1-1-2013 hay 1-7-2013.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn