Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

luật quản lý thuế 2019

  • Đảm bảo xoá nợ thuế đúng đối tượng 09:49 | 16/03/2020
  • Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 , cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính) đã quy định rất cụ thể về các trường hợp được xoá tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cũng như điều kiện để quay lại hoạt ...
  • Xử lý nợ thuế: Đảm bảo chính sách không bị lợi dụng, trục lợi 09:31 | 04/12/2019
  • Nghị quyết khoanh tiền nợ thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, (sau đây gọi tắt là Nghị quyết xóa nợ) đã chính thức được Quốc hội thông qua. Ông Đoàn Xuân Toản (ảnh), Phó Vụ trưởng ...
  • Công khai danh tính cá nhân né thuế 07:46 | 10/10/2019
  • Kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh dựa trên nền tảng số là một loại hình kinh doanh mới đang phát triển mạnh ở các nước trên thế giới.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn