Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

lao động

  • Lao động bán thời gian, có cần ký kết hợp đồng lao động? 08:18 | 18/02/2020
  • Bà Nguyễn Phương Thảo làm việc tại 1 Văn phòng đại diện công ty (thương nhân) nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phát triển phần mềm máy tính. Văn phòng có thuê 2 sinh viên làm việc bán thời gian (part-time), buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6, ...
  • Lao động hợp đồng theo Nghị định 68, trả lương thế nào? 09:47 | 04/02/2020
  • Đối tượng ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang mà ...
  • Nâng cao nhận thức về pháp luật lao động 14:33 | 04/11/2019
  • Đây là nội dung tại Kế hoạch 5266/KH-BNV ngày 30/10/2019 của Bộ Nội vụ về thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn