Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

khung giá đất

  • Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 10:25 | 24/12/2019
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn 6825/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) về việc chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024.
  • Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành khung giá đất 2020 – 2024 15:24 | 14/12/2019
  • HoREA cho rằng việc sớm ban hành khung giá đất cho giai đoạn 2020 – 2024 sẽ giúp các địa phương chủ động hơn trong việc tính toán giá đất. Để tránh tác động đến thị trường, nếu giá đất cho giai đoạn mới tăng lên thì không nên vượt quá 15%.
  • Sắp ban hành khung giá đất, bảng giá đất mới 07:40 | 08/10/2019
  • Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 845/TB-BCĐĐHG ngày 03/10/2019 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/9/2019.
  • Xây dựng khung giá đất phù hợp với giá thị trường 15:14 | 11/07/2019
  • Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn