Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

không chuyên trách

  • Mức phụ cấp của trưởng thôn năm 2020 là bao nhiêu? 16:41 | 24/12/2019
  • Chị Nguyễn Thảo Nguyên (Email: thaonguye****@gmail.com) hỏi: “Xin chào, cho tôi hỏi mức phụ cấp đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố năm 2020 có phải bằng 3 hoặc 5 lần mức lương cơ sở tùy vào thôn đó có bao nhiêu hộ dân, nằm ở vùng nào hay ...
  • Tăng phụ cấp không chuyên trách tại xã, thôn, tổ dân phố từ 01/7/2019 08:22 | 06/06/2019
  • Đây là nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 04/2019/TT-BNV về thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn