Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

kỳ họp thứ 9

  • Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 07:38 | 20/06/2020
  • Thứ Sáu, ngày 19/6/2020 là ngày làm việc cuối cùng của đợt 2, kỳ họp thứ 9; Quốc hội họp theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
  • Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 08:05 | 19/06/2020
  • Thứ Năm, ngày 18/6/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10, đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
  • Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 07:45 | 18/06/2020
  • Thứ Tư, ngày 17/6/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9, đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
  • Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 10:09 | 17/06/2020
  • Thứ Ba, ngày 16/6/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8, đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn