Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

infographic

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng infographic về pháp luật để mọi người được biết.

  • Infographic: Thí điểm hợp nhất các cơ quan thuộc cấp tỉnh, huyện 11:02 | 06/12/2019
  • Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5898/BNV-TCBC đề nghị các tỉnh, thành phố sau khi thống nhất ý kiến của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và HĐND cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn trước ngày 15/12/2019, cụ thể như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn