Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

hoàn trả thuế

  • Công khai thông tin hoàn trả kiêm bù trừ tiền thuế 14:10 | 18/09/2019
  • Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin điện tử của ngành và niêm yết tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hoàn trả kiêm bù trừ tiền thuế ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn