Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

hỗ trợ Covid-19

  • Hoàn thành chi trả hỗ trợ COVID-19 cho dân trong tháng 6 08:30 | 24/06/2020
  • Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, tập trung cao độ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6-2020.
  • Sẽ sửa điều kiện nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ 13:56 | 22/06/2020
  • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đang được dự thảo sửa đổi theo hướng giảm bớt các điều kiện, để người dân dễ tiếp cận.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn