Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

học phí

  • Không cùng tăng học phí vào một thời điểm 08:46 | 18/07/2019
  • Đây là đề nghị của Bộ GD&ĐT tại Công văn 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020.
  • Hà Nội thông qua mức tăng học phí năm học 2019-2020 08:11 | 09/07/2019
  • Trong năm học 2019-2020, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị, học phí thu ở mức 155.000 đồng tăng lên 217.000 đồng. Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) tăng từ ...
  • Học phí theo tín chỉ được thu thế nào? 14:25 | 08/04/2019
  • Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn