Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

hàng tồn kho

  • Chính sách thuế với hàng tồn kho của DN chuyển đổi loại hình 08:02 | 28/09/2019
  • Khi DN chế xuất chuyển đổi loại hình sang DN không hưởng chế độ DN chế xuất, hàng hóa của DN được xác định là đưa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, sẽ phải thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn