Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

giao dịch bảo đảm

  • Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo đảm 10:53 | 02/04/2014
  • Thông tư 08/2014/TT-BTP vừa được Bộ Tư Pháp ban hành để hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.
  • 09:57 | 27/12/2011
  • Vai trò của thiết chế đăng ký giao dịch bảo đảm (ĐKGDBĐ) đã được chứng minh, dù hiệu quả thực tiễn vẫn còn “vướng” do chính các qui định pháp luật liên quan. Đó là nhận định được đưa ra tại Diễn đàn Đối thoại về ĐKGDBĐ lần thứ nhất do Bộ Tư pháp tổ ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn