Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

giấy phép

  • 04 trường hợp bị thu hồi Giấy phép liên vận CLV từ ngày 15/11/2020 08:52 | 19/09/2020
  • Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...
  • Xuất khẩu khẩu trang y tế phải có giấy phép 08:27 | 29/02/2020
  • Chính phủ ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.
  • Đà Nẵng rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng còn 40 ngày 14:23 | 25/01/2019
  • Việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính nêu trên sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép xây dựng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn