Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

giải quyết tố cáo

  • Quy trình giải quyết tố cáo mới 10:03 | 08/10/2013
  • Từ 15/11/2013, thủ tục qiải quyết tố cáo sẽ có thêm quy trình tiếp nhận tố cáo, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo, được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 06/2013/TT-TTCP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn