Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

giáo viên

  • Xét thăng hạng giáo viên 2019: Toàn bộ thông tin cần biết 08:03 | 12/10/2019
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu những thông tin cần biết xoay quanh việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT; đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.
  • 05 chính sách đặc thù đối với giáo viên 09:30 | 17/09/2019
  • Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo(*). Bởi vậy, Nhà nước luôn có những chính sách đặc thù dành cho giáo viên. Cụ thể như sau:
  • Tiến tới bỏ “biên chế suốt đời” đối với giáo viên 14:53 | 05/09/2019
  • Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn