Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

du lịch

  • Luật quên mất du lịch thể thao và mạo hiểm? 08:54 | 06/06/2017
  • Đọc hết 83 điều thuộc 9 chương của dự thảo Luật du lịch (sửa đổi) đang được thảo luận tại Quốc hội, tôi chưa thấy chỗ nào đề cập đến du lịch mạo hiểm và du lịch thể thao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn