Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

dự án đầu tư

  • Dự án nào không phải phê duyệt chủ trương đầu tư? 08:20 | 25/12/2019
  • Dự án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 lập theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thì không phải phê duyệt chủ trương đầu tư.
  • Đề nghị gỡ vướng điều kiện hoàn thuế dự án đầu tư 07:42 | 21/09/2019
  • Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri TPHCM đề nghị bãi bỏ quy định phải có “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” thì mới được hoàn thuế theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 ...
  • Hướng dẫn gia hạn nộp thuế DN mới thành lập 13:32 | 29/09/2014
  • Ngày 12/9/2014, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn