Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

dịch vụ

  • Dịch vụ karaoke không được hoạt động sau 24h đêm 16:54 | 14/12/2018
  • Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đề xuất, doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường chỉ sử dụng các bài hát trong danh mục được phép phổ biến, lưu hành. Dịch vụ karaoke không được hoạt động từ 0h sáng đến 8h sáng; dịch vụ vũ ...
  • “Miễn” thuế GTGT với một số dịch vụ 15:03 | 29/05/2013
  • Từ ngày 1/7/2013, theo quy định tại Thông tư 65/2013/TT-BTC, các loại hình dịch vụ sau sẽ trở thành đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn