Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

dân quân tự vệ

  • Mức phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ từ 15/8/2020 09:17 | 01/07/2020
  • Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ là một nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ được Chính phủ ban hành vào ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn