Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

chuyển xếp lương

  • Chuyển xếp lương cán bộ xã sang công chức xã 07:55 | 09/11/2019
  • Ông Mai Thanh Bình (Hải Phòng) đề nghị hướng dẫn việc xếp lại lương đối với trường hợp ông Đào Văn đã có thời gian làm lãnh đạo cấp xã nay chuyển sang vị trí công chức xã.
  • Bảng chuyển xếp lương công chức theo quy định mới nhất 09:43 | 14/11/2017
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15075/BTC-TCCB hướng dẫn xếp lương theo Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn