Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

chứng thực

  • Sửa đổi, bổ sung 18 TTHC trong lĩnh vực chứng thực 09:53 | 12/06/2020
  • Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1329/QĐ-BTP về việc công bố 18 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, gồm:
  • Sẽ nghiên cứu sửa quy định về thu phí chứng thực 07:43 | 18/09/2019
  • Căn cứ Khoản 4, Điều 20 Luật Phí và lệ phí , Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai, đề xuất phương án sửa Thông tư 202/2016/TT-BTC và Thông tư 226/2016/TT-BTC phù hợp quy định tại Nghị định ...
  • Biểu phí chứng thực mới nhất năm 2018 10:46 | 21/06/2018
  • Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1024/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo đó, ban hành các mức phí chứng thực mới sau đây:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn