Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

chức danh nghề nghiệp

  • Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II 15:53 | 05/09/2019
  • Ông Trương Quốc Hòa (Ninh Thuận) hỏi: Đến năm 2021, giáo viên không có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp sẽ bị hạ hạng đúng hay không? Trường hợp tốt nghiệp cử nhân đại học chính quy, hiện đang dạy tiểu học (mã số ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn