Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

chế độ tiền lương

  • Chế độ tiền lương đối với huấn luyện viên đội tuyển quốc gia 09:30 | 13/11/2019
  • Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm ...
  • Cách tính tiền lương làm ca đêm và thêm giờ 15:30 | 07/09/2019
  • Bà Phạm Thị Thêu (Hà Nội) làm việc trong một công ty xây dựng, mức lương 300.000 đồng/ngày/8 giờ. Công ty chia thành 2 ca làm việc trong ngày, ca ngày làm từ 7 giờ đến 11 giờ và 14 giờ đến 18 giờ; ca đêm làm từ 20 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn